System Informacji Lokalowej webSIL

Przedsiębiorstwo POLZEN
Bogusław Zenderowski

Logowanie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”, informujemy, że:

 1. Procesorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo POLZEN Bogusław Zenderowski, ul. Grunwaldzka 104/12, 80-244 Gdańsk;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o zarządzanie i administrowanie nieruchomością wspólną na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO;
 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą instytucje publicznoprawne, kancelarie prawne;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy o administrowanie i zarządzanie nieruchomością wspólną;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO;
 8. Pani/Pana dane osobowe zostały pobrane przez Wspólnotę Mieszkaniową/Lokali Użytkowych, której Pan/Pani jest członkiem;
 9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania;
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Bezpieczeństwo

UWAGA: Dla bezpiecznego korzystania z SIL niezbędne jest przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa:

 1. dbaj o poufność swojego identyfikatora i hasła,
 2. sprawdzaj poprawność certyfikatu strony do logowania,
 3. nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia poufnych danych.

Po zakończeniu pracy należy:

 1. wylogować się używając opcji WYLOGUJ - gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji przez użytkownika,
 2. zamknąć przeglądarkę internetową.