Komercyjnymi oraz wspólnot mieszkaniowych

Nowoczesne zarządzanie 

nieruchomościami

Zaloguj się do webSIL

atuty-01

Kompleksowy charakter powierzonej funkcji zarządzania nieruchomością

atuty-04

Działanie na rzecz obniżania kosztów utrzymania lokali

atuty-03

Bezkompromisowa walka w obronie interesu wspólnot mieszkaniowych

atuty-05

Indywidualne podejście do oczekiwań i problemów

atuty-07

Stałość kontaktów z Zarządami Wspólnot

atuty-08

Nienormowany czas pracy na rzecz Wspólnoty

Polzen

Ponad 15 lat doświadczenia
Przedsiębiorstwo POLZEN jest prywatnym licencjonowanym przedsiębiorstwem (nr licencji 3542) działającym od 2000 roku w sektorze zarządzania nieruchomościami. Jako administrator działający na trójmiejskim rynku zdobyliśmy szerokie grono klientów i ugruntowaną pozycję.
 
Misją Przedsiębiorstwa „POLZEN” jest nie tylko utrzymanie nieruchomości wspólnej w niepogorszonym stanie technicznym ale również podnoszenie jej wartości i wartości poszczególnych lokali. Zadania te realizujemy głównie ze środków pieniężnych wspólnot mieszkaniowych, kredytów bankowych i w ramach uchwalonych przez wspólnoty rocznych planów gospodarczych.

Wysoka jakość usług

Wdrażana przez nasze Przedsiębiorstwo we Wspólnotach z którymi podjęliśmy współpracę polityka racjonalizacji kosztów zakupu dostarczanych dla budynku mediów, szczególnie ciepła, prowadzi do minimalizacji kosztów utrzymania lokali, zaś uwolnione w ten sposób środki, pozwala angażować w zachowanie substancji lokalowej.

Stały, niezachwiany wzrost liczby obsługiwanych wspólnot mieszkaniowych w starszych obiektach i w obiektach całkowicie nowych zbudowanych przez deweloperów to potwierdzenie jakości naszych usług.

Zadzwoń do nas