Wysoki standard usług

Współpraca, do której Państwa zapraszamy daleko wykracza poza powszechnie oferowany na rynku zakres tzw. administrowania. Cele stawiane przez członków Wspólnot Mieszkaniowych i ich Zarządy realizujemy zgodnie z wyznaczoną przez nasze Przedsiębiorstwo polityką jakości świadczonych usług.

Stosownie do Państwa oczekiwań zakres naszych usług w pakiecie podstawowym lub rozszerzonym pozwoli Państwu w pełni uczestniczyć w procesie podejmowania strategicznych decyzji dla nieruchomości i Państwa Wspólnoty.

Polityka jakości usług

Posiadamy stabilną, wysoko kwalifikowaną kadrę pracowników w dziedzinie rachunkowości, administracji oraz budownictwa. Posiadamy wiedzę i doświadczenie. Naszym nadrzędnym celem jest dbałość o interesy wspólnot mieszkaniowych, a także spełnianie wymagań właścicieli i najemców lokali oraz Zarządów Wspólnot.

Czytaj więcej

Zakres oferowanych czynności w ramach zwykłego zarządu

pakiet podstawowy
  • Przejęcie od poprzedniego zarządcy lub Zarządu Wspólnoty nieruchomości całej dokumentacji administracyjnej, księgowej i technicznej,
  • Prowadzenie książki obiektu budowlanego, dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego oraz zlecanie rocznych i pięcioletnich przeglądów ogólnobudowlanych, przeglądów kominiarskich, elektrycznych i innych przeglądów oraz kontroli wymaganych przepisami prawa, przepisami branżowymi, instrukcjami obsługi i zaleceniami producentów

zobacz pełen zakres pakietu

Pakiet usług dodatkowych

  • Prace konserwacyjne, naprawcze i remontowe elementów budynku, instalacji oraz urządzeń stanowiących wyposażenie techniczne nieruchomości.(zamki, elektrozaczepy, drzwi, klamki, samozamykacze, utrzymanie terenów zielonych – koszenie trawników itp.)
  • Przygotowywanie wniosków kredytowych
  • Przeglądy ogólnobudowlane roczne i pięcioletnie
  • Nadzory inwestorskie prac remontowych i modernizacyjnych (remonty dachów, ocieplenia ścian budynku itp.)
  • Obsługa prawna współpracującej z POLZEN-em kancelarii prawniczej wyspecjalizowanej w dziedzinie nieruchomości wspólnot mieszkaniowych

Warto nas zatrudnić

Kilka słów dlaczego

Tak wiele usług z „jednej ręki” za naprawdę umiarkowane wynagrodzenie obliczane według powierzchni użytkowej lokali i powierzchni pomieszczeń przynależnych odpowiadających łącznie udziałowi w nieruchomości wspólnej. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od zakresu usług w pakietach podstawowych jak i rozszerzonych stosownie do indywidualnych preferencji naszych klientów.

Zadzwoń do nas