Co nas wyróżnia ?

Dlaczego warto z nami współpracować
 • Kompleksowy charakter powierzonej funkcji zarządzania nieruchomością
   
 • Wysoki poziom świadczonych usług
   
 • Działanie niezależne od pierwotnych właścicieli nieruchomości: gmin miast deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych czy PKP
   
 • Bezkompromisowa walka w obronie interesu wspólnot mieszkaniowych
   
 • Prowadzanie pełnej księgowości zdarzeń gospodarczych powstałych w nieruchomości zgodnie z zasadami rachunkowości
   
 • Pracowywanie i realizowanie przyjętych metod rozliczeń mediów dostarczanych do indywidualnymi lokali w budynku
   
 • Nie wywodzimy się ze struktur przedsiębiorstw obsługujących mieszkańców w budynkach komunalnych, spółdzielczych, kolejowych lub wojskowych
   
 • Dbałość o interes Wspólnoty wyrażająca się w działaniu na rzecz obniżania kosztów utrzymania lokali (szczególnie w części dotyczącej ciepła), kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz na rzecz pozyskiwania przez Wspólnotę pożytków z nieruchomości
 • Nadzór merytoryczny oraz logistycznych pracowników technicznych będących pracownikami POLZEN-u nad poprawnością przeprowadzanych napraw, remontów i modernizacji
   
 • Prowadzenie sekretariatu Wspólnoty (przyjmowanie, ewidencja, przygotowywanie w formie projektów oraz wysyłka korespondencji) poprzez ustalony obieg informacji w różnych wariantach (elektronicznej, zwykłej)
 • Indywidualne podejście do oczekiwań i problemów każdej Wspólnoty Mieszkaniowej oraz jej członków
   
 • Uczciwość oraz pełna jawność w działaniu na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych
   
 • Stałość kontaktów z Zarządami Wspólnot oraz zaangażowanie w realizowaniu powierzonych przez nich zadań
   
 • Nienormowany czas pracy na rzecz Wspólnoty
   
 • Profesjonalizm wszystkich czynności wymienionych w pakiecie usług podstawowych i dodatkowych
   
 • Elastyczności w doborze metod oraz sposobów realizowania wyznaczonych celów przez Zarządy oraz członków Wspólnot.
Zadzwoń do nas