Polityka jakości usług

 

 

 

 

 

 

Posiadamy stabilną, wysoko kwalifikowaną kadrę pracowników w dziedzinie rachunkowości, administracji oraz budownictwa. Posiadamy wiedzę i doświadczenie. Naszym nadrzędnym celem jest dbałość o interesy wspólnot mieszkaniowych, a także spełnianie wymagań właścicieli i najemców lokali oraz Zarządów Wspólnot.

W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom właścicieli lokali oraz Zarządów Wspólnot chcielibyśmy zachęcić Państwa do zapoznania się z ogólną charakterystyką oferowanego przez nas w szczególności dla nowych obiektów zintegrowanego systemu comiesięcznych rozliczeń tzw. systemu not obciążeniowych w którym każdy z właścicieli jest informowany o wysokości poniesionego przez Wspólnotę kosztu na podstawie którego stosownie do podjętych wcześniej uchwał lub metodologii jest rozliczany.

Jedną z zalet tego systemu jest pełna jawność co do wysokości ponoszonych przez Wspólnotę kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości, zarządu oraz kosztów dostaw do budynku wszystkich mediów.

W systemie comiesięcznych not każdy z właścicieli co miesiąc realizuje zaliczki w wysokości kosztu poniesionego przez Wspólnotę w poprzednim miesiącu na podstawie otrzymanych faktur oraz rachunków. Ta formuła realizowanych płatności gwarantuje właścicielom, iż nie kredytują oni żadnego z dłużników Wspólnoty lecz wnoszą opłaty w wysokości wynikającej z ich udziału w nieruchomości wspólnej.

System ten wspomaga zarówno zarządcę, administratora jak i Zarządy Wspólnot informując ich co miesiąc za pomocą wspólnie definiowanych raportów oraz zestawień udostępnianych w obiegu elektronicznym i papierowym o sposobie wysokości przeprowadzonych rozliczeń, stanie należności i zobowiązań wszystkich właścicieli.

Wszelkie działania w naszym Przedsiębiorstwie skierowane są na zwiększenie zaufania i zadowolenia właścicieli lokali poprzez odbiurokratyzowanie wzajemnych relacji, terminową realizację zadań oraz zapewnienie obsługi w nielimitowanym czasie. Wszystkie służby w Przedsiębiorstwie zobowiązujemy do stosowania i przestrzegania niniejszej polityki jakości.

Będzie nam miło poznać Państwa potrzeby na spotkaniu, na które uprzejmie zapraszamy.

Zadzwoń do nas